+47 47 47 58 23 mail@buckbeyer.no

oversikt 

ett utvalg

2011 Om og tilbygg enebolig Lesterud, Bærum i arbeid

2011 Om og Tilbygg enebolig Stavern i arbeid

2011 Om og tilbygg hytte Lammøya i Larvik i arbeid

2011 Nybygg bolig Tjølling i Larvik i arbeid

2011 Nybygg hytte Dreng i Larvik i arbeid

2011 Ny bolig Lindesnes rammetillatelse

2011 Om og tilbygg bolig på Grav i Bærum i arbeid

2011 Nybygg boliger Eiksmarka i Bærum i arbeid

2011 Kommunale utleieboliger 8 enheter Nanset i Larvik.

2010 Oppmåling og seksjonering Montebello, Geilo ferdig

2010 Om og tilbygg Gon rammetillatelse

2010 Om og tilbygg bolig i Stavern i arbeid

2010 4 boliger Holmejordet i arbeid

2010 Ny enebolig Helgeroa i arbeid

2010 Lovisenlund Barnehage Forprosjekt

2009 Hytte på øy i Farris vannet rammetillatelse

2009 Fasade rehabilitering med hybrid ventilasjon Mellomhagen Skole ferdig

2009 Stavern Hytte rammetillatelse

2008 Leilighetsbygg med 14 leiligheter Geilo, forprosjekt

2008 Skien: 4-mannsbolig i rekke ikke realisert

2008 Geilo: Highland Hotel ombygging ferdig

2008 Geilo: Hytte ikke realisert

2008 Lunningshaugen,Geilo: Hytte ferdig

2007 Fagerli Leirskole,  ny fløy 600 m2  ferdig

2007 Geilo: tomannsbolig ikke realisert

2007 Geilomoen Barnesykehus ombygging av boliger ferdig

2007 Sudndalen: til- og ombygning av hytte 150m2 ferdig

2007 Geilo: Ombygning av Personalboliger Vestlia Resort 840m2 ferdig

2007 Haugastøl: Anneks 30m2 ferdig

2007 Tverrvegen,Geilo: tilbygg bolig 41m2 ferdig

2007 Geilo: næringsbygg ca 600m2 ikke realisert

2007 Kvamskogen, Hordaland: Hytte 120m2 ferdig

2007 Geilo Sentrum, Buskerud: ideskisser og visualisering av ny designkode og gatebruksplan for Geilo sentrum – i samarbeid med arkitektkontoret Westad & Brusletto AS.www.wesbru.no

2007 Haugastøl: utvidelse av hytte 10m2 ferdig

2006 Kikut, Geilo: Hytte 150m2 ikke ralisert

2006 Baldersvei, Bergen: ombygging av eldre enebolig.ferdig

2006 – 2008 GeiloHaugen, Geilo: ombygging av Haugen Hotel til fritidsleiligheter 6000m2

2006 Geilo Barnehage, Geilo: om og tilbygg av barnehage. 100m2 ikke realisert

2006 Vesleslåttvegen, Geilo: ombygging av enebolig. ferdig

2006 Kikut, Geilo: hytte 150m2 ikke realisert

2005 St. Hansstredet, Bergen: seksjonering og rehabilitering av boligeiendom. 270 m2 ferdig

2005 Fantoft, innredning av trommestudio i rekkehus. 30m2 ferdig

2005 Professor Dahlsgate, Bergen: tilbygg bybolig. 5m2 ferdig

2001 Oppetveit, Bergen: antikvarisk vurdering for Byantikvaren i Bergen. ferdig

2004 Hareveien, Bergen: tilbygg villa. 100m2 ferdig

2004 Bønesskogen, Bergen: restrukturering rekkehus. 160m2 ferdig

2003 Sundtvei, Bergen: tilbygg villa. 10m2 ferdig

2003 Todnhaugen, Bergen: om- og tilbygg villa. 160m2 ferdig

2003 St Olavsvei, Bergen: restrukturering rekkehus. 110m2 ferdig

2003 Åslyhagen Voss: prosjektering av 6 boenheter ikke realisert

2002 Idrettsvegen, Bergen: restaurering villa. 400m2 ferdig

2002 Holmedalshammeren, Askøy: prosjektering tomansbolig ikke realisert

2002 Gjøasvei, Bergen: totalombygging rekkehus. 200m2 ferdig

2002 Sundtsvei, Bergen: tilbygg villa. 30m2 ferdig

2001 Parkveien, Bergen: seksjonering og ombygging boligeiendom. 600m2 ferdig

2001 Parkveien, Bergen: totalombygging boligeiendom med 4 leiligheter til 10. 1200m2 ferdig

1996-99 Kirkeveien, Bergen: Enebolig 200m2 ferdig

Siden er under bearbeiding………………

Share This